top of page
Image by Keegan Houser

Mirëqenie
Meditimi

Meditimi është (ndër tjera) një formë me të cilën mund të rritemi shpirtërisht. Meditimi është çelësi për portat e sekreteve (ideve). Në këtë gjendje, njeriu çliron veten e tij. Në këtë gjendje ai tërhiqet nga të gjitha gjërat në botën e jashtme. Në këtë gjendje subjektive, ai zhytet në detin e jetës shpirtërore dhe mund të zbulojë sekretet e gjërave në vetvete. Për ta ilustruar këtë, le ti imagjinojmë njerëzit sikur janë të pajisur me dy lloje të shikimit: kur përdoret vizioni i brendshëm, syri i jashtëm nuk sheh.

 

Kjo aftësi krijon arte dhe shkenca nga fusha e padukshme. Përmes kësaj gjendje meditative bëhen të mundur shpikjet dhe krijimi i ndërmarrjet të mëdhar. Janë pastaj këto shpikje dhe ndërmarrje që ju mundëson qeverive të punojnë pa probleme. Kjo mendje ka fuqinë për të zbuluar; ajo përqafon të gjitha gjërat. Të gjitha këto paraqitje të mrekullueshme, shpikje shkencore, ndërmarrje të mëdha dhe ngjarje të rëndësishme historike që ju dini mund t'i atribuohen atij (meditimit). Nga zona e padukshme dhe e fshehur, ai i çoi ata në nivelin e të dukshmes përmes fuqisë shpirtërore. Kështu njeriu është në tokë, por ai bën zbulime në qiell. Ai nxjerr përfundime për gjëra të panjohura nga fakte të njohura, domethënë nga ato që janë të njohura dhe të dukshme. Për shembull, ai është në këtë gjysmë të tokës, por si Kolombo, përmes fuqisë së mendjes së tij, ai zbulon gjysmën tjetër, Amerikën, e cila më parë ishte e panjohur. Shkencat, artet, shpikjet, tregtitë dhe zbulimet e realiteteve janë rezultatet e kësaj fuqie shpirtërore. Kjo fuqi përqafon të gjitha gjërat, realizon realitetin e tyre, zbulon sekretet e fshehura të krijimit dhe i kontrollon ato përmes kësaj njohjeje. Madje kupton gjëra që nuk ekzistojnë nga jashtë, d.m.th., realitete shpirtërore që nuk janë të perceptueshme me shqisat dhe nuk kanë ekzistencë të jashtme, sepse ato janë të padukshme; ajo përqafon mendjen, shpirtin, cilësitë, karakterin, dashurinë dhe vuajtjen e njeriut, të gjitha këto janë realitete shpirtërore. Për më tepër, këto shkenca ekzistuese, arte, ligje dhe shpikje të panumërta njerëzore dikur ishin sekrete të padukshme, enigmatike dhe të fshehura; ishte vetëm fuqia njerëzore gjithëpërfshirëse që i zbuloi dhe i solli ato nga të fshehtat në nivelin e të dukshmes. Për shembull, telegrafia, fotografia, fonografia dhe të gjitha këto shpikje dhe arte të mrekullueshme ishin sekrete të fshehura: Realiteti njerëzor i zbuloi ato dhe e bëri të padukshmën të dukshme. Kishte madje një kohë kur veçantia e këtij hekuri këtu - madje edhe të gjitha metalet - ishte një sekret i fshehur; njerëzit e zbuluan këtë metal dhe e përpunuan atë në këtë formë industriale. Është njësoj me të gjitha shpikjet dhe zbulimet e tjera njerëzore që janë të panumërta.

 

Të gjitha shkencat, artet, mrekullitë, institucionet, zbulimet, ndërmarrjet dhe të gjitha njohuritë vijnë nga fuqia hyjnore e aplikuar përmes shpirtit të pajisur me arsye. Kishte një kohë kur kishte enigma të pazgjidhura dhe sekrete të fshehura; shpirti i pajisur me arsye e zbuloi gradualisht dhe e solli atë nga zona e padukshme dhe e fshehur në nivelin e të dukshmes. Ky është fakulteti më i madh i fuqisë mendore në botën natyrore, i cili, duke lartësuar lartësitë e tij më të larta, njeh realitetet, veçantitë dhe efektet e të gjitha të krijuarave.

Më poshtë të gjitha artikujt rreth kësaj teme (thjesht klikoni mbi artikullin e dëshiruar):

bottom of page