top of page

Sëmundjet

Sëmundjet e indeve

Image by National Cancer Institute

Këtu do të gjeni një përmbledhje të temës së sëmundjeve së indeve.

• Celuliti
• Venat
• Mbledhja e ujit (Edemë)
• Sëmundje të tjera të indit lidhës

Sëmundjet e indeve
bottom of page