top of page
Regierungsgebäudesäulen

Biblioteka
Themeli dhe shtyllat e shëndetit

Të qëndrosh i shëndetshëm ose të bëhesh i shëndetshëm do të thotë të mos dëmtosh ose të rivendosësh aftësitë vetëshëruese të trupit (sistemi imunitar, homeostaza). Të gjitha organet e sistemit imun, qelizat e tyre, antitrupat, inflamacionet, ethet etj. së bashku formojnë sistemin imunitar të trupit apo edhe fuqin vetëshëruese të trupit. Ato punojnë paralelisht dhe bashkarisht, sigurojnë një "rrjet mbrojtëse" të dendur në të gjithë trupin dhe mbrojnë organizmin - në rastin më të mirë - nga të gjitha fatkeqësitë.

Kjo fuqi vetëshëruese e trupit me fjalë tjera është sistemi ynë imunitar.

 

Pra themeli i shëndetit është:

• Sistemi imunitar

 

Për ta ruajtur këtë “fuqi vetëshëruese të trupit” (pra sistemin tonë imunitar) janë të nëvojshme shtylla e mëposhtme të shëndetit, prej të cilava varet sitemi ynë imunitar.

(kliko në shtyllën përkatëse për tu informuar më shumë):

• Ushqimi i shëndetshëm

• Pirja e bollshme e ujit

• Aktivitetet fizike

• Rrëzitja diellore në masë

• Gjumi i mjaftueshëm

• Pastrimet trupore

• Menaxhimi i stresit dhe relaksimi

• Mbrojta nga Elektrosmogu

• Ushqimi shpirtëror

bottom of page